Wypowiedzenie umowy o pracę podczas ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Poradnik prawa pracy

Przepisy Kodeksu Pracy jasno wskazują, że nie można wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży ani podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Zarówno kobiety ciężarne, jak i będące na urlopie macierzyńskim są więc chronione przez prawo pracy. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których pracodawca może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Jedną z nich jest ogłoszenie stanu upadłości przez pracodawcę lub likwidacja firmy. W tym przypadku pracodawca musi uzgodnić z organizacją związkową termin ustania umowy o pracę. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia zatrudnienia, to pracownica będzie otrzymywała świadczenia. Warto tu nadmienić, że okres pobierania tych świadczeń zalicza się do okresu zatrudnienia.

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę podczas ciąży lub urlopu macierzyńskiego?

Umowa o pracę może zawsze zostać rozwiązana na wniosek pracownicy. Jednak w praktyce rzadko się to zdarza, ponieważ pracownicy po prostu się to nie opłaca i musiałyby istnieć ku temu bardzo poważne przesłanki, aby kobieta w ciąży z takim wnioskiem wystąpiła. Kolejną sytuacją, w której pracodawca może zwolnić ciężarną lub przebywającą na urlopie macierzyńskim kobietę jest zwolnienie dyscyplinarne. Dzieje się tak wówczas, gdy:

  • pracownica popełni podczas trwania pracy jakieś przestępstwo, na przykład kradzież,
  • nastąpi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • pracownica straci uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku, i tutaj co ważne, w sposób zawiniony.  

W takich przypadkach umowa o pracę zostaje rozwiązania z winy pracownicy, bez okresu wypowiedzenia. Musi się to odbyć w formie pisemnej, w terminie do 1 miesiąca czasu od zdarzenia, które doprowadziło do zwolnienia. Zdarza się, że w takich sytuacjach pracodawca proponuje pracownicy zamianę zwolnienia dyscyplinarnego na wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Dzieje się tak dlatego, ponieważ takie sprawy w większości trafiają do sądu, czego pracodawca wolałby uniknąć.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Istnieją też przypadki, w których umowa o pracę ulega wygaśnięciu. Przykładowo kończy się okres próbny. Tutaj z pomocą przychodzi prawo pracy, które mówi, że jeżeli umowa ulega wygaśnięciu po pierwszym trymestrze ciąży, to zostaje ona automatycznie przedłużona do końca trwania ciąży. Trzeba tu nadmienić, że przepisy Kodeksu Pracy, odnośnie automatycznego przedłużania umów o pracę w trakcie trwania ciąży, nie dotyczą umów o pracę zawartych na okres próbny, których czas trwania nie przekracza 1 miesiąca, oraz umów zawartych na zastępstwo. Umowa o pracę wygasa również w przypadku śmierci pracodawcy lub pracownicy, a także w przypadku aresztowania pracownicy na okres powyżej 3 miesięcy.

W przypadku niejasności związanych z prawem pracy dotyczącym umów o pracę z kobietami w ciąży lub na urlopie macierzyńskim warto zasięgnąć porady w kancelarii prawa pracy, której ofertę znajdziesz pod tym adresem URL.