Big Data – najważniejsze korzyści

Rozwój gospodarczy jest bezpośrednio związany ze stałym wzrostem ilości informacji, które muszą być przetwarzane w różnych firmach. W rezultacie konieczne jest nie tylko przechowywanie tych danych, ale także możliwość szybkiego ich znalezienia w różnych lokalizacjach zewnętrznych i aktywnego przetwarzania. Idealną odpowiedzią na te potrzeby jest Big Data.

Podstawowym celem Big Data jest zminimalizowanie wysiłku, jaki osoba musi włożyć w analizę danych biznesowych, co przekłada się na wyższą wydajność biznesową. Big Data pozwala szybciej znajdować informacje, zwłaszcza te, które są najnowsze lub najważniejsze dla Twojej firmy. W wielu firmach proces wyszukiwania informacji zajmuje aż 20–50% czasu pracy. Lepiej poświęcić ten czas na inne działania, które generują realny zysk.

 Zarządzanie ryzykiem

Big Data jest najczęściej wykorzystywany do monitorowania, a tym samym do zmniejszania ryzyka łańcucha dostaw. Na przykład możesz automatycznie znaleźć wszystkie obecnie pojawiające się krytyczne recenzje dotyczące dostawców lub rynku zaopatrzenia. Pozwala to szybko podejmować działania i natychmiast reagować na zmiany, które znacznie zmniejszają różnego rodzaju ryzyka związane z biznesem.

Zmniejsz koszty
Big Data dodatkowo obniża koszty firmy, na przykład związane z zakupem określonych produktów. Możesz to skorelować z danymi o cenach rynkowych, aby odpowiedzieć jak najszybciej i wprowadzić korzystne zmiany, na przykład oferując swojemu kontrahentowi renegocjację cen. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie oszczędności, a tym samym poprawę rentowności firmy.

Wiceprezes ds. Technologii w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce w Oracle podsumował zalety Big Data:

„Big Data ma jednocześnie kilka funkcji: dużą ilość informacji, szybkość zmian, strumienie informacji z różnych źródeł różnych cechy i potencjalnie wysoka wartość dla firmy. ”- Andrew Sutherland