Dostałeś odszkodowanie z OC i myślisz, że to niewystarczająca kwota?

Kwota odszkodowania z OC nie zawsze potrafi być satysfakcjonująca i często możemy wręcz sobie pomyśleć, że jest ona niewystarczająca. Na szczęście ubezpieczyciel do kwoty odszkodowania może również nam dać dopłatę do odszkodowania. W tym artykule zdradzimy, kiedy należy nam się dopłata do odszkodowania OC, czym owa dopłata jest, a także ile może ona wynosić.

Czym jest dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania to korzyść majątkowa, która jest możliwa do uzyskania poprzez sprzedaż praw własności do szkody komunikacyjnej. Owo pojęcie należy jednak zawęzić jedynie do tych sytuacji, w których poszkodowany otrzymał już odszkodowanie.

Kiedy należy się dopłata do odszkodowania OC?

Dopłata do odszkodowania OC należy się w następujących sytuacjach:

 • do szkody doszło na terenie Polski – istnieją jednak przypadki, w których osoba, mająca kolizję za granicą mogła ubiegać się o dopłatę do odszkodowania, ale takich przypadków jest bardzo niewiele. Najlepiej w chwilach niepewności zgłosić się do ekspertów w tej dziedzinie, aby ci mogli klarownie przedstawić całą sytuację.
 • wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania nastąpiło nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możemy prowadzić 3 lata. Dotyczy to szkód majątkowych. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których sprawie brakuje części dokumentów, a wtedy należy doliczyć do daty wydania finalnej decyzji przez ubezpieczyciela również czas, jaki jest potrzebny mu na wydanie akt szkodowych. Warto pamiętać też o tym, że dopłata do odszkodowania przysługuje nam również w sytuacji, w której sprzedaliśmy swój samochód. Konieczne jest jednak przedstawienie dowodu w postaci umowy sprzedaży pojazdu.
 • odszkodowanie zostało uzyskane od zakładu ubezpieczeń – w takiej sytuacji należy się dopłata, ale należy mieć jakieś potwierdzenie tego np.: w formie decyzji o wypłacie odszkodowania bądź potwierdzenie przelewu.
 • szkoda została rozliczona w ramach kwoty bezspornej (wariant gotówkowy) – w ramach tego rozliczenia ubezpieczyciel daje dla poszkodowanego pieniądze na naprawę pojazdu. To, jaka będzie wysokość tego odszkodowania, zależy od tego, co stwierdzi rzeczoznawca wybrany przez zakład ubezpieczeń do dokonania oględzin. W przypadku szkód, które są rozliczane na podstawie faktury za wykonaną pracę, dopłaty za odszkodowanie nie będzie można uzyskać.
 • brak podpisania ugody z ubezpieczycielem – to kolejny warunek, jaki musi zostać spełniony, aby możliwe było otrzymanie dopłaty za odszkodowanie. Ugoda może zostać zawarta w formie pisemnej, telefonicznej bądź elektronicznej. Warunkiem zawarcia ugody jest nasza zgoda na przyznaną kwotę odszkodowania. W przypadku, gdy nie wyrażamy naszej zgody na kwotę odszkodowania, to mamy możliwość starania się o dopłatę do odszkodowania, a kwota odszkodowania i tak zostanie nam wypłacona.

Dopłata do odszkodowania OC: ile może wynosić?

To ile dopłata za odszkodowanie OC może wynosić, zależy od wielu czynników, dlatego jest ona ustalana w sposób indywidualny. Do czynników, które mają na nią wpływ, należy zaliczyć:

 • historię pojazdu – najbardziej istotne jest to, co działo się z autem w trakcie jego eksploatacji. Cenne są informacje na temat tego, czy auto było sprawdzane, a także czy było ono już w przeszłości uszkodzone i ewentualnie, jak wyglądał proces jego naprawy, jeśli pojazd był uszkodzony,
 • ryzyko połączone ze szkodą całkowitą – w przypadku, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość, szkody z OC sprawcy, są kategoryzowane jako całkowite. Ubezpieczyciele „lubią” przypadki, w których stwierdzone są szkody całkowite, gdyż mogą wtedy wypłacić niewielkie odszkodowanie. Natomiast szkody częściowe nie są już tak „na rękę” ubezpieczycielom, gdyż mogą z tego wyniknąć wysokie odszkodowania, które muszą oni pokryć.
 • poziom zaniżenia w sprawie – często nieprawidłowe oszacowanie danych czynników, mających wpływ na wycenę pojazdu sprawia, że owa wartość pojazdu jest znacznie zaniżana. Nieprawidłowa wycena skutkuje bowiem tym, że kwalifikacja może się zmienić z częściowej na całkowitą, a to prowadzi do uzyskania mniejszego odszkodowania. Towarzystwa zaniżają wycenę pojazdu poprzez stosowanie stawek, niebędących stawkami rynkowymi za naprawy mechaniczne bądź lakierowanie w obliczaniu kosztów robocizny, zaniżanie ilości godzin roboczych, jakie są potrzebne do naprawy pojazdu, a także stosowanie części zamiennych, cechujących się słabą jakością zamiast części oryginalnych w częściach do wymiany, zawartych w kosztorysach.

Warto również wspomnieć o tym, że zaniżenie w szkodzie jest ustalane wedle czterech, następujących czynników:

 • wyceny pojazdu,
 • części do naprawy,
 • części do wymiany,
 • kosztów robocizny.