Jakie są metody niszczenia danych?

W dzisiejszym świecie, jednymi spośród najważniejszych zbiorów danych stały się informacje przechowywane na nośnikach cyfrowych. Kiedy już ich nie potrzebujemy, natomiast zależy nam, aby wciąż nie dostały się w nieodpowiednie ręce, należy zniszczyć je w specjalnie określony sposób. Nie należałoby wykorzystywać domowych sposobów niszczenia dysków, jakie i tak okażą się mało efektywne, natomiast gwarancję usunięcia danych jest niezwykle mała. W takim wypadku, należy zatem skorzystać z pomocy specjalistycznych spółek świadczących tego rodzaju serwis. Jakie więc są sposoby na niszczenie danych?

Metody niszczenia danych bez zniszczenia nośnika

Formy kasowania informacji z zachowaniem nośnika są operacjami programowymi polegającymi na nadpisywaniu informacji na przekaźniku sektor po sektorze w taki sposób, że nie jest możliwy powtórny odczyt napisanych danych. Jest to technologia niezwykle znana, przetestowana, znana oraz potwierdzona de facto jako standard poprzez mnóstwo instytucji rządowych.

Demagnetyzacja nośników informacji

Pierwszym spośród nich jest demagnetyzacja nośników informacji, jaka polega na wytworzeniu pola magnetycznego w formie impulsu o sile przynajmniej paru tysięcy Gaussów, ostatecznie czyszcząc informacje zamknięte na urządzeniu. Takie narzędzie nie nadaje się już do powtórnego wykorzystania oraz winno zostać zutylizowane. Niezwykle wielkim atutem owej formy jest szybkość robienia pojedynczego oczyszczania dysku, jakie stanowi prawie 40 sekund. Niestety dla użytkownika domowego koszt owej usługi jest za duży, gdyż koszt zakupu narzędzia to przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych.

Chemiczne formy kasowania danych

Chemiczne formy niszczenia informacji sprowadzają się do rozpuszczenia przekaźnika w kwasach. Dobór treści wykorzystywanych do rozpuszczania nośników ograniczony jest materiałami, z jakich owe przekaźniki są robione. O ile nośniki zrobione z tworzyw syntetycznych takie, jak płyty CD oraz DVD można zniszczyć dość szybko, o tyle dyski twarde zrobione z zastosowaniem wielu różnorodnych produktów, w tymże metali szlachetnych potrzebują staranniejszego wyboru dobrego płynu.

Niszczenie sprzętowe (fizyczne)

Polegające na usuwaniu zamkniętych na przekaźniku danych za pomocą specjalistycznych narzędzi i/lub niszczeniu samych przekaźników. Dysk twardy po takiej czynności nie nadaje się do dalszego stosowania. Te formy mają różną efektywność – nie wszelkie formy zapewniają niemożliwość odzyskania danych poprzez ekspertów obecnie, natomiast co dopiero w przyszłości. Większość spośród nich, choć uważana jest za dobre, przechowują artykuł, jaki może zostać przejęty poprzez nieodpowiedni podmiot oraz poddany ocenie poprzez ekspertów, czy laboratoria zajmujące się odzyskiwaniem danych.