Możliwości recyklingu makulatury

Makulatura to pojęcie, pod którym skrywają się wszystkie wyroby z papieru i tektur, które można poddać procesowi recyklingu. Uzyskany w ten sposób papier jest uznawany za pełnowartościowy, co oznacza, że włókna celulozowe można poddawać dwukrotnemu lub trzykrotnemu procesowi przetwarzania bez widocznych strat w jakości uzyskiwanych wyrobów. Poza tym recykling makulatury to czynność pozwalająca zaoszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia powietrza oraz wód, a także ochronić przed wycięciem kolejnych drzew. Jakie są zalety recyklingu makulatury?

Zalety recyklingu makulatury

Aby wyprodukować jedną tonę papieru z makulatury, można wykorzystać nawet dwukrotnie mniej energii oraz wody, niż w przypadku wytwarzania papieru z pierwotnego surowca. Takie działanie pozwala więc ochronić około 17 drzew przed wycinką.

Recykling makulatury pozwala również na zaoszczędzenie miejsca, które jest potrzebne do składowania odpadów na wysypiskach, zmniejsza również skażenie wody. Taka forma przetwórstwa papieru powoduje, że do atmosfery przenika około jednego kilograma mniej dwutlenku węgla.

Istotnym faktem jest również to, że z jednej tony makulatury poddanej procesowi recyklingu można uzyskać nawet 900 kg papieru, a odpady powstające w procesie przetwórstwa papieru stanowią zaledwie 7 – 35%. Należy jednak pamiętać, że aby odpady celulozowe mogły zostać poddane procesowi recyklingu, w ich składzie muszą znajdować się wyłącznie materiały, które się do tego nadają. Do pojemników na papier nie można więc wyrzucać zatłuszczonych opakowań papierowych, tapet czy worków po materiałach budowlanych. Prawidłowo przygotowane materiały można oddać do specjalnego punktu skupującego oraz wywożącego makulaturę. Specjalistyczne firmy odbierają lub skupują odpady i przeznaczają je do dalszej sprzedaży.

Dlaczego warto poddawać makulaturę recyklingowi?

Przetworzona makulatura umożliwia ochronę drzew, a w rezultacie także lasów. Dzięki recyklingowi można pozbyć się sterty gazet oraz zeszytów, które niepotrzebnie zaśmiecają dom. Taki sposób recyklingu to gwarancja nie tylko oszczędności miejsca, ale również ochrony wielu drzew przed wycinką i zaoszczędzenia ropy, wody, czy też kWh energii.  Poza tym recykling makulatury to krok do zmniejszenia ilości stert śmieci zalegających na wysypiskach odpadów.

Jak mówi pracownik firmy Sawo Recykling oferującej wywóz makulatury: “Przetworzona makulatura umożliwia produkcję nowych opakowań, gazet, zeszytów, opraw książek oraz artykułów biurowych. Do najpopularniejszych należą przede wszystkim papiery do drukarek i kserokopiarek, na które w ostatnim czasie znacząco wzrósł popyt. Najpowszechniejszy produkt powstający dzięki recyklingowi makulatury to papier toaletowy oraz brykiety opałowe”.

Decydując się na poddanie makulatury recyklingowi, zaleca się skorzystanie jedynie z oferty profesjonalnych firm oferujących wywóz papieru. Kompleksowa usługa oraz doświadczenie pracowników to gwarancja udanej transakcji.