Sprzedajesz komputery w firmie wyczyść w nich dane wrażliwe!

Proste prace biurowe nie wymagają inwestycji w drogi sprzęt komputerowy. Urządzenia posiadające podstawowe parametry sprostają większości zadań. Przez kilka lat można je eksploatować. Wcześniej czy później przyjdzie jednak czas wymiany na nowe. Co z niepotrzebnymi? Warto pamiętać o kilku zasadach,które pozwolą firmie uniknąć poważnych problemów i przyniosą widoczne korzyści. Tym zajmuje się selkea.pl.

Komputer to “teczka” zawierająca dane wrażliwe.

Sprzęt komputerowy w firmie nie tylko ułatwia codzienną pracę ale też pełni rolę elektronicznego archiwum. Pracownicy gromadzą w nim i przetwarzają setki informacji. Poczynając od codziennej korespondencji, umów, zleceń partnerów biznesowych po ogromne ilości danych osobowych dotyczących pracowników, ich stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, preferencji itp. W czasach digitalizacji większość z nich będzie miała formę elektroniczną. Zostanie zapisana na elektronicznym nośniku informacji komputera, laptopa czy nawet smartfona służbowego. Podobnie jak niegdyś dokumentację papierową – dokumentację  elektroniczną należy usunąć kiedy zdecydujemy pozbyć się lub wymienić sprzęt komputerowy. Ważne jednak by pamiętać, że nie można je po prostu zniszczyć jak  kartki papieru.

Usuwanie danych z dysku.

Usuwanie danych elektronicznych wymaga podstawowej znajomości budowy urządzenia, na którym są przechowywane oraz stosowania rekomendowanych, profesjonalnych metod usuwania. Dodanie ich do kosza na pulpicie zupełnie odpada! To nie jest usuwanie danych elektronicznych – to jedynie informacja dla systemu a dane nadal pozostają na dysku. Kilka prostych działań, które może wykonać nawet osoba z podstawową wiedzą informatyczną i wszystkie można łatwo odczytać. Optymalnym dla firmy jest outsourcing tego rodzaju zadań. Specjalizujące się w usuwaniu danych elektronicznych firmy posiadają wiedzę i sprzęt niezbędny do tego.

Programowe nadpisywanie danych

Najlepszym dla sprzętu komputerowego firmy będzie programowe nadpisanie danych. Nie wpływa na jego stan techniczny a może nawet polepszyć wydajność. Polega ona na nadpisaniu informacji zapisanych na dysku poprzez ciąg przypadkowych znaków. To swego rodzaju “zasłonięcie” danych dotychczas przechowywanych w pamięci urządzenia, innymi nie posiadającymi żadnego znaczenia. Metoda uniemożliwia odczytanie danych wrażliwych już po jednokrotnym nadpisaniu. Można jednak powtórzyć to działanie kilkakrotnie. Specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do tego rodzaju zadań pozwala na stosowanie różnych algorytmów nadpisywania. Niektóre wymagają nawet kilkakrotnego powtórzenia procesu i są bardzo czasochłonne. Stosowane są jednak do danych o podwyższonym poziomie tajności i o dużej sesytywości. Ważnym elementem procesu usuwania danych jest weryfikacja skuteczności działań w tym zakresie. Firmy świadczące usługi profesjonalnego usuwania oferują dodatkowo raport potwierdzający. Daje on pewność dotychczasowemu administratorowi danych, że usuwanie zostało przeprowadzone poprawnie. Może również stanowić bardzo istotne potwierdzenie na skuteczności działań firmy w tym zakresie. Zwłaszcza w przypadku kontroli zewnętrznej i konieczności wykazania poprawności działań związanych z polityką informacyjną firmy.

Niszczenie fizyczne dysków.

Kiedy nośnik danych jest uszkodzony lub wewnętrzne procedury wymagają całkowitego zniszczenia nośnika pozostaje firmie przeprowadzić tzw. niszczenie fizyczne. Dostępnych jest kilka rekomendowanych sposobów na tego rodzaju usuwanie danych elektronicznych. Każdy oznacza definitywne uszkodzenie i niemożliwość dalszego używania urządzenia.