PAP, Nie Przelewaj

Konferencja prasowa “Bezpieczeństwo wodne Polski” Fundacja Polska Ziemia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej “Nie Przelewaj”

Konferencja prasowa “bezpieczeństwo wodne Polski” Fundacja Polska Ziemia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej “Nie Przelewaj”, zorganizowała konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”.

W ocenie wiele osób Polska nie ma problemów z dostępem do wody.

Prawda jest zupełnie inna.

Polska pod względem zasobów wodnych jest na tym samym poziomie co Egipt.

Oznacza to, że na jednego mieszkańca Polski przypada zaledwie ok. 1600 m3 wody rocznie.

Konferencję prasową poprzedziła prezentacja spotu przygotowanego w ramach kampanii “Nie Przelewaj”.

Przygotowany spot opowiada o znaczeniu wody w życiu codziennym oraz sposobach oszczędzania wody.

Jak czytamy na stronie „Nie Przelewaj”, funkcjonowanie kampanii zaplanowano na okres od 1 października 2020 do 30 września 2022 r.

Inicjatywa będzie promować inwestycje związane z wodą w kontekście ekologii oraz wykorzystywania wody z odnawialnych źródeł energii. 

W Polsce retencjonuje się tylko 6,5 proc. średniorocznego odpływu z rzek.

Wynik ten jest zdecydowanie za mały. Powinniśmy gromadzić ok. trzy razy więcej wody, żeby zapewnić jej odpowiednią ilość.

W Europie poziom retencji wynosi średnio 20 proc.

Dla przykładu, w samej Hiszpanii retencjonuje się aż 40 proc. Na skutek zmian klimatycznych coraz częściej będziemy borykać się z długotrwałymi suszami naprzemiennie występującymi z powodziami.

Ważne jest, by przygotować się zarówno na okres deficytu wody, jak i na czas gwałtownych wezbrań, charakterystycznych dla naszego kraju.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od lat podejmują działania, aby zminimalizować skutki suszy w Polsce i nauczyć społeczeństwo oszczędzać wodę.

Jak mówiła prelegentka Anna Jastrzębska z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach projektu „Stop Suszy” Wody Polskie uruchomiły program retencji korytowej.

Retencja korytowa to działanie poprawiające bilans wodny danego terenu.

Polega to na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. Budowa, modernizacja i odbudowanie urządzeń piętrzących spowalnia spływ wody.

Wzrost poziomu wód gruntowych, poprawa mikroklimatu i bioróżnorodności przy zachowaniu przepływów  środowiskowych.