Czym jest kolumbarium?

Nazwa kolumbarium pochodzi od łacińskiego słowa columba, oznaczającego gołębicę. W starożytności kolumbaria budowano głównie pod ziemią. Jednak obecnie określenie to stosuje się do obiektów naziemnych, budowanych na cmentarzach lub obok krematoriów. Zarówno kiedyś jak i teraz budowle te służą jako miejsce, w których umieszcza się urny z prochami zmarłych. Prześledźmy zatem historię kolumbariów od momentu ich powstania do dnia dzisiejszego.

Czy historyczne kolumbaria są podobne do współczesnych?

Między historycznymi kolumbariami, a tymi budowanymi obecnie jest wielepodobieństw, ale istnieje też kilka różnic. Cechą wspólną pierwszych i drugich jest ich przeznaczenie. Podobnie jak dawniej, tak i teraz w kolumbariach umieszcza się urny z prochami zmarłych. Również konstrukcja nowoczesnych kolumbariów zbliżona jest do tych historycznych. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z budowlami w kształcie ściany, które posiadają niszę przeznaczone na urny. Z kolei do różnic trzeba zaliczyć umiejscowienie tych obiektów. Jak wyjaśnia pracownik Zakładu pogrzebowego „Concordia” z Gdyni, świadczącego usługi pogrzebowe na terenie Trójmiasta i okolic:

“Pierwsze kolumbaria budowano pod ziemią. Robiono tak przede wszystkim z obawy przed prześladowaniami, bowiem zaczęły one powstawać w czasach, gdy religia chrześcijańska była tępiona, a jej wyznawcy zabijani. Prócz uśmiercania chrześcijan niszczono również ich cmentarze. To sprawiło, że zmarłych palono, a ich prochy umieszczano w podziemnych cmentarzach. Obecnie kolumbaria buduje się na powierzchni i stanowią one alternatywę dla tradycyjnego pochówku, gdy urna umieszczana jest ziemi. Jednak zarówno konstrukcją jak też wyglądem współczesne kolumbaria bardzo często przypominają te z przed kilkunastu wieków. Ich najważniejszym elementem są nisze, w których umieszcza się urny. Każda nisza jest zasłonięta tablicą zawierającą personalia osoby zmarłej. Natomiast poniżej jest miejsce na postawienie zniczy. Obecnie kolumbaria są budowane głównie na dużych cmentarzach, i zjawisko to nie jest przypadkowe”.

Dlaczego kolumbaria najczęściej powstają w dużych miastach?

Powodów dla których to właśnie w dużych miastach powstaje najwięcej kolumbariów jest kilka. Po pierwsze z roku na rok odnotowuje się coraz więcej kremacji. Wpływ na taki stan rzeczy mają zachodzące w społeczeństwie zmiany. Ludzie zaczynają dostrzegać pozytywne aspekty takich pogrzebów. Tym bardziej, że kremacja zwłok i umieszczenie urny w kolumbarium nie stoją w sprzeczności z nauką kościoła katolickiego, więc także katolicy coraz częściej chcą aby ich ciało po śmierci zostało poddane kremacji. Drugim powodem wzrostu liczby kolumbariów jest kurcząca się przestrzeń cmentarzy, jaką można jeszcze wykorzystać do celów pogrzebowych. O ile w mniejszych miejscowościach problem ten póki co nie istnieje, o tyle w dużych miastach zaczyna być dostrzegalny, a budowa kolumbariów w połączeniu z rosnącą ilością kremacji pozwala go rozwiązać.